CE-märgisega suitsueemaldusluugid – turvaline lahendus teie hoonele.

tehniline info
paigaldusjuhend Orivent 01
paigaldusjuhend Orivent 23 ja Orivent 23PC
paigaldusjuhend Orivent 51
galerii

Tulekahju korral ei hukku inimesed üldjuhul põletushaavade tõttu vaid tulekahju käigus eralduvate mürgiste gaaside sissehingamise tagajärjel. Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk on tekitada ja säilitada tulekahju korral põranda kohale suitsuvaba kiht. Samaaegselt eemaldavad nimetatud süsteemid põlemise erinevates etappides tekkivaid kuumi gaase. Selliste süsteemide kasutamine suitsuvabade tsoonide loomiseks õhus hõljuva suitsukihi all on küllaltki levinud kõikjal maailmas.

Suitsueemaldusluugid on kaheotstarbelised. Esimesel juhul toimub luugi täielik avanemine ning hoones tekib loomulik õhu väljatõmme, väljutades vingugaasid takistamatult ja kiiresti. Teisel juhul on võimalik kasutada luuke igapäevase ventilatsiooni tagamiseks.

tooted

Pakume katusele ja seintesse paigaldatavaid suitsueemaldusluuke ja –aknaid. Sõltuvalt hoone kasutusvaldkonnast võivad luugid olla, kas valgust läbilaskvad või mitte. Avamismehhanismina kasutatakse põhiliselt 24 või 48VDC mootoreid, mis võimaldavad luuke avada/sulgeda vastava lüliti abil.

Aeg-ajalt kasutatakse ka mehhanisme, mis avab luugid püsimagneti ja gaasiamortisaatori abil (näiteks külmhooned), kuid selliste luukide sulgemine toimub käsitsi katuselt.

Luukide valimisel tuleks arvestada järgmiste parameetritega:

-tulekindlus     B300 ja B600
-soojapidavus U-arv W/m2K
-tuulekoormus WL 1500
-lumekoormus SL 500
-disain

Tänapäevaste suitsueemaldussüsteemide projekteerimist, arvestamist ja paigaldamist reguleerib Euroopa standard EN12101 (Smoke and Heat Control Systems). Koostatud on ka suitsueemaldusluuke puudutav standard EN12101:2 (Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators). Selles sätestatud üleminekuaeg lõppes 01.09.2006, pärast seda on luukide nõuetelevastavuse tõendamise esmane vahend CE-märgis.

Suitsutõrje projekteerimist, seadmete paigaldust ja korrashoidu käsitleb EVS 919:2013+A1:2014